Publikácie na stiahnutie

INTERPOLIS´16

INTERPOLIS´16

Kolektív autorov
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2016)
INTERPOLIS´18

INTERPOLIS´18

Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2019)
INTERPOLIS´17

INTERPOLIS´17

Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie

Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie

Ladislav Vaska - Alžbeta Brozmanová Gregorová - Jana Vrťová
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2020)
Supervízia organizácie

Supervízia organizácie

Ladislav Vaska
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2021)
Sociálne aspekty líderstva v edukácii

Sociálne aspekty líderstva v edukácii

Zlata Vašašová, Beata Žitniaková Gurgová
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2021)
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

JESENSKÁ, Petra
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 91 s. (2007)
STUDIA SLOVACA 2/2006

STUDIA SLOVACA 2/2006

Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2006)
STUDIA SLOVACA 1/2004

STUDIA SLOVACA 1/2004

PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2004)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

HOMOLOVÁ, Eva. (ed.)
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 175 s. (2010)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

FEŤKOVÁ, Katarína
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2009)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

JESENSKÁ, Petra
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2008)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2007)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2006)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

JAVORČÍKOVÁ, Jana
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2005)
Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)
Social and cultural diversity III

Social and cultural diversity III

Assoc. Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD, Mgr. Daniel Luther, PhD
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV, Bratislava (2010)
Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Katarína Koštialová
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica 2009 (2009)
Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

WOLLNER, U. (ed.):
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2005)
Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin