Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Identifikácia a modely reťazcov udalostí
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Zelený
Autori z UMBZelený Ján, prof. Ing., CSc.
ISBN978-80-557-0639-9
ISSN
Počet strán124
pdf Stiahnuť publikáciu
V spoločenskej praxi sa veľmi často vyskytujú dva zaujímavé typy situácií. Prvou z nich je situácia, ktorá od subjektu (človeka, združenia, organizácie, ...) vyžaduje rozhodnutie či, a keď, tak ako vojsť do interakcie s potenciálne nebezpečným procesom alebo objektom. Druhou z nich je situácia, v ktorej subjekt už je v interakcii s potenciálne nebezpečným procesom alebo objektom a teda už je istým spôsobom jeho súčasťou. Či v prvom, alebo v druhom type uvedených situácií sa môžu ako „sprievodné javy“ objaviť náhle a neplánovane vznikajúce udalosti zvyčajne generujúce negatívne dopady a vplyvy. Identifikácia týchto udalostí, predchádzanie ich vzniku, ale aj ich komplexné zvládanie keď už nastanú, zvyčajne predstavuje zložitý, mnohovrstevný problém.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin