O pravdepodobnosti a miere

O pravdepodobnosti a miere
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Beloslav Riečan
Autori z UMBRiečan Beloslav, prof. RNDr., DrSc.
ISBN978-80-557-0907-9
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Táto knižka je úvodom do teórie pravdepodobnosti a do teórie integrálu. Štúdium vcelku základných otázok teórie pravdepodobnosti robí poslucháčom značné ťažkosti, často vďačnejšie ako štúdium iných, možno aj komplikovanejších matematických teórií. Možno je chyba aj v tom, že sa výklad pravdepodobnostných pojmov chápaných zväčša intuitívne vymyká z bežného matematického vzdelania našej mládeže. Matematické vzdelanie sa sústreďuje najmä na matematickú analýzu, čiastočne aj na geometriu a algebru. Ale ak je to tak, potom by výklad pravdepodobnostných otázok na základe matematickej analýzy mohol uľahčiť štúdium teórie pravdepodobnosti. Súčasne by bol takýto výklad moderný, pretože by tesnejšie korešpondoval so súčasným stavom v teórii pravdepodobnosti.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin