Publikácie na stiahnutie

INTERPOLIS´16

INTERPOLIS´16

Kolektív autorov
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2016)
INTERPOLIS´18

INTERPOLIS´18

Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2019)
INTERPOLIS´17

INTERPOLIS´17

Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

JESENSKÁ, Petra
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 91 s. (2007)
STUDIA SLOVACA 2/2006

STUDIA SLOVACA 2/2006

Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2006)
STUDIA SLOVACA 1/2004

STUDIA SLOVACA 1/2004

PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2004)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

HOMOLOVÁ, Eva. (ed.)
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 175 s. (2010)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

FEŤKOVÁ, Katarína
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2009)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

JESENSKÁ, Petra
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2008)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2007)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2006)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

JAVORČÍKOVÁ, Jana
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2005)
Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)
Social and cultural diversity III

Social and cultural diversity III

Assoc. Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD, Mgr. Daniel Luther, PhD
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV, Bratislava (2010)
Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Katarína Koštialová
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica 2009 (2009)
Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

WOLLNER, U. (ed.):
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2005)
Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)
Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Kolektív autorov
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2012)
Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Kolektív autorov
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2013)
Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Beata Kosová, Alena Tomengová a kol.
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2015)

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin