Vzdelávame pre budúcnosť

Vzdelávame pre budúcnosť
Typ publikácieZborník
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zuzana Bariaková, Martia Kubealaková (editorky)
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1628-2
ISSN
Počet strán117
pdf Stiahnuť publikáciu
Predložený zborník vedeckých a odborných štúdií je výstupom projektu VEGA č. 1/0671/17 „Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy“.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Predložený zborník vedeckých a odborných štúdií je výstupom projektu VEGA č. 1/0671/17 „Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy“. Zahrnuté štúdie prezentujú rôzne podoby a modely uplatnenia stratégie service learning v praxi. Ďalšie štúdie prezentujú aj iné inovatívne prístupy aplikované vo vysokoškolskej výučbe, ktoré sú rozvíjané na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj na iných pracoviskách. Každý z nich predstavuje jedinečný prístup, v ktorom sa vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky usilujú formovať študentov a študentky nielen ako budúcich profesionálov a profesionálky, ale aj ako pozitívne hodnotovo orientovaných ľudí s rozvinutými kľúčovými kompetenciami a so zmyslom pre občiansku zodpovednosť.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin