Úvod do systémovej ekológie I

Úvod do systémovej ekológie I
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová
Autori z UMBTurisová Ingrid, RNDr., PhD.; Malina Radovan, Mgr., PhD.; Urban Peter, doc. Ing., PhD.; Švajda Juraj, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1735-7
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Úvod do problematiky systémovej ekológie (diel I) ja zasadený do kontextu súčasnej globálnej krízy, keďže k jej hybným silám patrí aj nedostatočné vnímanie a rešpektovanie vysokej zložitosti organizmov, ekologických a sociálne-ekologických systémov, s rizikom hľadania prostých lineárnych riešení. Po priblížení relevantných poznatkov z teórie systémov, princípov organizácie hmoty, tokov energie a tých termodynamických zákonov, ktoré sú pre život kľúčové, ako aj významu informácie, pokračujeme rozborom základných princípov organizácie biologických a ekologických systémov, s dôrazom na ich sieťové štruktúry a hierarchiu. Táto časť vrcholí v priblížení koncepcií nerovnovážnej termodynamiky živých systémov a na ňu nadväzujúcich adaptívnych vývojových cyklov. Publikáciu uzatvára náčrt revízie koncepcie udržateľnosti na biofyzikálnom základe ilustrovaný na príklade poľnohospodárstva. V Prílohe cez prípadovú štúdiu ilustrujeme niektoré možnosti odhadu ekologickej zložitosti a integrity ekosystémov. Vzhľadom k pojmovej náročnosti práce je táto doplnená aj o výkladový slovník odborných pojmov.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin