Miniteória pravdepodobnosti

Miniteória pravdepodobnosti
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Beloslav Riečan
Autori z UMBRiečan Beloslav, prof. RNDr., DrSc.
ISBN978-80-557-0908-6
ISSN
Počet strán52
pdf Stiahnuť publikáciu
Kolmogorovova teória pravdepodobnosti založená na teórii množín patrí medzi najvýznamnejšie výsledky matematiky 20. storočia. Pravda, skutočnost', ktorá je jej prednosť'ou, totiž možnost' používat' výsledky modernej teórie miery, zvykne niekedy bránit' jej širšiemu porozumeniu. Ciel'om priložených listov je prispiet' k preklenutiu tohto protikladu. Čitatel'ovi chceme predložit' text predovšetkým zrozumitel'ný a nie príliš rozsiahly. Ved' ked' on pochopí základné myšlienky, l'ahko sa sám bude pohybovat' v príslušnej literatúre i dobroprajnej spoločnosti.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin