Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Michaela Žoncová
Autori z UMBZoncova Michaela, RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-1521-6
ISSN
Počet strán118
pdf Stiahnuť publikáciu
Krajina je dynamický systém, ktorý sa mení v čase a priestore. Predkladaná štúdia sa zameriava na zhodnotenie zmien vo vidieckej krajine mikroregiónu Termál, ktoré nastali pod vplyvom tranzitívnej ekonomiky, t.j. po roku 1989 až po súčastnosť.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin