Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Iveta Marková - Alena Očkajová
Autori z UMBMarková Iveta, doc. RNDr., PhD.; Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1391-5
ISSN
Počet strán124
pdf Stiahnuť publikáciu
Predkladaná vedecká monografia je určená študentom študijného odboru Environmentálny manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin