Úvod do limitných prechodov

Úvod do limitných prechodov
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Janiš
Autori z UMBJaniš Vladimír, doc. RNDr., CSc.
ISBN978-80-557-1077-8
ISSN
Počet strán60
pdf Stiahnuť publikáciu
Text je určený predovšetkým pre študentov prvého ročníka matematiky v učiteľskom aj neučiteľskom štúdiu. Cieľom je oboznámiť čitateľa so základnými pojmami potrebnými v štúdiu matematickej analýzy.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin