Modelovanie reťazcov

Modelovanie reťazcov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Zelený, Iveta Marková
Autori z UMBMarková Iveta, doc. RNDr., PhD.; Zelený Ján, prof. Ing., CSc.
ISBN978-80-557-0640-5
ISSN
Počet strán168
pdf Stiahnuť publikáciu
Monografia podáva systémový pohľad na problematiku identifikácie, analýzy, posudzovania a hodnotenia závažnosti rizík vychádzajúci z princípov modelovania. Monografia je koncipovaná tak, aby ju mohli využívať nielen poslucháči vysokoškolského štúdia v študijných programoch orientovaných na manažérstvo rizika, ale aby v nej mohli nájsť inšpirujúce podnety aj pracovníci odbornej praxe.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin