Registrácia

Prihlasovacie údaje

Ak sa chcete zaregistrovať, je to jednoduché. Vypíšte prihlasovací email a heslo. Pri nákupe nebudete musieť vypisovať kontaktné či dodacie informácie. Tiež budete môcť sledovať svoje objednávky a ich aktuálny stav vybavenia či odoslania.

Kontaktné a fakturačné údaje

Adresa dodania tovaru

Ak chcete tovar doručiť na inú adresu, ako tú ktorú ste uviedli v prvej časti ako kontaktnú, kliknite na voľbu "odlišná od kontaktnej" a zadajte požadovanú adresu.

Informácie pre dotknuté osoby:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle predpisov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) "GDPR".

Ďalšie informácie

Informácia o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: prístup, opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a namietanie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin