Chémia sulfidického yperitu

Chémia sulfidického yperitu
Typ publikácieOdborná monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Kurucz
Autori z UMBKurucz Jan
ISBN978-80-557-1121-8
ISSN
Počet strán81
pdf Stiahnuť publikáciu
Monografia obsahuje základné poznatky z chémie sulfidického yperitu. Jednotlivé parametre sulfidického yperitu charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností, ale i z hľadiska predpokladov k chemickým reakciám, ako základu pre úspešnú analýzu a dekontamináciu. Monografia naznačuje možnosti použitia sulfidického yperitu potenciálne nielen z hľadiska vojenských účelov, ale i na teroristické účely voči civilnému obyvateľstvu.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin