Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pridelenie ISBN + žiadosť

Prideľovanie ISBN

 ISBN  - International Standard Book Number

Vydavateľstvo UMB Belianum vybavuje pridelenie ISBN  len žiadateľom z Univerzity Mateja Bela – pre neperiodické publikácie vydávané v rámci edičnej činnosti UMB.

Postup pri žiadosti o pridelenie ISBN:

  • preveriť, či je publikácia zahrnutá do edičného plánu fakulty/pracoviska alebo bude vydaná mimo edičného plánu so súhlasom edičnej rady;

  • súhlas s vydaním publikácie potvrdí svojím podpisom prodekan zodpovedný pre edičnú činnosť;

  • vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie ISBN zaslať zodpovednému pracovníkovi na adresu: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica;

  • zodpovedný pracovník Vydavateľstva UMB Belianum žiadosť zaeviduje a pridelí ISBN (Zodpovedné pracovníčky: Marcela Lalíková, Mgr. Mária Doležalová,Telefón: 048 446 52 05)

 

Pridelené číslo ISBN sa uvedie v publikácii na troch miestach v tvare:

ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-X

  • na rube titulného listu

  • na konci tiráže

  • na zadnom obale publikácie

Pridelené čísla ISBN sa priebežne nahlasujú do Národnej agentúry ISBN SR. Tieto informácie sa tak stávajú súčasťou Zoznamu nahlásených kníh do NA ISBN, ktoré sa pravidelne uverejňujú na domovskej stránke Slovenskej národnej knižnice v rubrike Služby vydavateľom (ISBN).

 

Prílohy ku stránke:

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin