Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Matej Vesteg a kolektív
Autori z UMBVesteg Matej, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1708-1
ISSN
Počet strán409
pdf Stiahnuť publikáciu
Tento učebný text vznikol ako študijný materiál k predmetu Mikrobiológia a k časti o siniciach (cyanobaktériách) a riasach z predmetu Systém cyanobaktérií, rias a húb. Oba tieto predmety sú vyučované v rámci rôznych študijných programov a odborov na Katedre biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela (KBE, FPV, UMB) v Banskej Bystrici.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin