Publikácie na stiahnutie

Verejné výdavky na vzdelávanie

Verejné výdavky na vzdelávanie

HRONEC, Š
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2008)
Záujmové organizácie a lobing

Záujmové organizácie a lobing

ŠEBO, J., MACEJÁK, Š
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2008)
Ekonómia zdravotníckych služieb

Ekonómia zdravotníckych služieb

MURGAŠ, M.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2004)
Účtovníctvo vo verejnom sektore. Zbierka príkladov

Účtovníctvo vo verejnom sektore. Zbierka príkladov

ŠURANOVÁ, Z., CILIKOVÁ, O., HARMANIAKOVÁ, A.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2013)
Bankový manažment a marketing

Bankový manažment a marketing

MUSOVÁ, Z.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2011)
Kontroling v malých a stredných podnikoch

Kontroling v malých a stredných podnikoch

BOGYOVÁ, E., GROFČÍKOVÁ, J., LAPKOVÁ, M.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2011)
Strategický manažment

Strategický manažment

MINÁROVÁ, M., MALÁ, D.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2011)
Vybrané kapitoly súčasnej logistiky

Vybrané kapitoly súčasnej logistiky

MALÁ, D. A KOLEKTÍV
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2011)
Počítačová grafika pre ekonómov

Počítačová grafika pre ekonómov

LACO, P., ŠAMÍK, I.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2010)
Účtovníctvo. Zbierka príkladov

Účtovníctvo. Zbierka príkladov

LAPKOVÁ, M. A INÍ
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2010)
Macroeconomics 3

Macroeconomics 3

LAWSON, C., URAMOVÁ, M., TUSCHLOVÁ, M.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2009)
Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo

CILIKOVÁ, O., LAPKOVÁ, M.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2008)
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

JESENSKÁ, Petra
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 91 s. (2007)
Jazyky v kontaktoch.

Jazyky v kontaktoch.

Zdenko Dobrík
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 185 s. (2007)
Mein fenster geöffnet

Mein fenster geöffnet

Uli Rothfuss
Ludwigsburg: Pop Verlag (2011)
Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Mária Vajičková - Alena Ďuricová - Zuzana Tuhárska
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 110 s. (2009)
Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Mária Daňová
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied. (2009)
Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Ivica Lenčová - Mária Daňová
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 123 s. (2010)
Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Ivica Lenčová
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied. (2006)
De prácticas en España

De prácticas en España

KUBEKOVÁ, J., BONET CERVANTES M. P
Iura Edition, Bratislava (2013)
Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu.

Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu.

Zuzana Bohušová
Banská Bystrica: FiF UMB, 72 s. (2003)

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin