Publikácie na stiahnutie

STUDIA SLOVACA 2/2006

STUDIA SLOVACA 2/2006

Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2006)
STUDIA SLOVACA 1/2004

STUDIA SLOVACA 1/2004

PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2004)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

HOMOLOVÁ, Eva. (ed.)
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 175 s. (2010)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

FEŤKOVÁ, Katarína
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2009)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

JESENSKÁ, Petra
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2008)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2007)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2006)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

JAVORČÍKOVÁ, Jana
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (2005)
Od textu k prekladu III

Od textu k prekladu III

Alena Ďuricová (ed.)
Praha: JTP, 209 s. (2008)
Od textu k prekladu II

Od textu k prekladu II

Alena Ďuricová (ed.)
Praha: JTP, 190 s. (2008)
Germanistické štúdie

Germanistické štúdie

Alena Ďuricová - Jana Štefaňáková (red.)
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 133 s. (2003)
Germanistické štúdie

Germanistické štúdie

Ivica Lenčová - Christoph Rosenbaum - Jana Štefaňáková (red.)
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 120 s. (2006)
Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Alena Ďuricová - Helena Hanuljaková - Nadežda Zemaníková (red.)
Banská Bystrica: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (2004)
Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára Banská Bystrica 2. - 3. októbra 2002

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára Banská Bystrica 2. - 3. októbra 2002

Ďuricová
Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha / Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica (2002)
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II

Alena Ďuricová (ed.)
Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha / Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica (2004)
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV

Ďuricová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied / Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha (2005)
Social and cultural diversity III

Social and cultural diversity III

Assoc. Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD, Mgr. Daniel Luther, PhD
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV, Bratislava (2010)
Vom atmen der steine

Vom atmen der steine

Uli Rothfuss
Ludwigsburg: Pop Verlag (2006)
Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Katarína Koštialová
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica 2009 (2009)
Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie)

WOLLNER, U. (ed.):
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2005)
Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

M. Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied (2009)
Übungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie.

Übungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie.

Zdenko Dobrík
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 76 s. (2011)
Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 13

Kolektív autorov
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2012)
Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Kolektív autorov
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2013)
Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Beata Kosová, Alena Tomengová a kol.
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2015)

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin