Ekológia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Autori z UMBTomaškinová Judita, RNDr., PhD.; Tomaškin Ján, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0675-7
ISSN
Počet strán165
pdf Stiahnuť publikáciu
Predkladaná vysokoškolská učebnica Ekológia trávnych porastov predstavuje základný študijný materiál a zdroj informácií pre dva predmety, ktoré sú v ponuke bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Environmentálny manažment, v študijnom programe Environmentálne manažérstvo na FPV UMB v Banskej Bystrici.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin