Geografia regiónov Európy. Južná Európa

Geografia regiónov Európy. Južná Európa
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alfonz Gajdoš, Tibor Madleňák
Autori z UMBMadleňák Tibor, RNDr., PhD.; Gajdoš Alfonz, doc. RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-1796-8
ISSN
Počet strán127
pdf Stiahnuť publikáciu
Vysokoškolská učebnica Geografia regiónov Európy – Južná Európa, je prvá z plánovanej série šiestich častí charakterizujúcich jednotlivé európske regióny (južná, juhovýchodná, východná, stredná, severná a západná). Učebnica bude slúžiť pre potreby geografickej vysokoškolskej edukačnej praxe. Zvýšená pozornosť nie je venovaná jednotlivým štátom, podrobné údaje o nich poskytujú dostupné informačné elektronické zdroje (Eurostat, CIA Fact Worldbook, MZV SR) alebo printové tituly (vysokoškolská učebnica Regionálna geografia Európy a i.). Územia budú charakterizované v duchu aktuálnych regionálnych znalostí, hodnotenia regiónov a ich vnútornej regionálnej diferenciácie. Charakterizované geografické priestory zdieľajú spoločné prírodné, demografické a hospodárske špecifiká. Veľká pozornosť je venovaná spoločensko – historickému vývoju regiónu. Jeho poznanie umožňuje pochopiť aj zložité vzťahy v súčasnej spoločnosti.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin