Kritika prekladu 1/1, 2014

Kritika prekladu 1/1, 2014
Typ publikácieČasopis
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Djovčoš Martin, šéfredaktor
Autori z UMB
ISBN
ISSN1339-3405
Počet strán90
pdf Stiahnuť publikáciu
Cieľom časopisu je zaplniť biele miesto na slovenskej prekladateľskej scéne. O kritike prekladu sa štandardne konštatuje, že v našom kultúrnom priestore absentuje, a preto sme sa rozhodli túto situáciu zmeniť. Časopis ponúka priestor publikovať výsledky vlastných výskumov a postrehov v tejto oblasti nielen účastníkom prekladateľského procesu, ale všetkým, ktorým kvalita prekladu na Slovensku nie je ľahostajná. Chce tiež rozpútať širokú diskusiu o preklade, jeho kvalite a podmienkach, v ktorých vzniká, pričom sa nebudeme zameriavať len na negatívne stránky procesu. Predkladané číslo je druhé a z obsahovej stránky sa zameriava na redakčnú prax a preklad, dobrovoľnícky preklad, audiovizuálny preklad, porovnávanie viacerých prekladov jedného textu a iné. Obsahuje tiež rubriku s názormi erudovaných čitateľov na preklad a tiež recenzie kníh.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin