Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
Vydavateľstvo_
Autor (podľa obálky)Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., 2013 PhDr. Katarína Koštialová, PhD., Daniel Luther, CSc., Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD., Mgr. Ivan Souček, PhD., PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Mgr. V
Autori z UMBKoštialová Katarína, PhDr., PhD.; Souček Ivan, Mgr., PhD.; Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.; Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
ISBN978-80-88997-52-8
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Publikácia vznikla v rámci projektu  VEGA 2/0099/11 Adaptácia obyvateľov mesta v  procesoch spoločenských zmien (D. Luther, M. Hlinčíková, S. G. Lutherová, V. Wiesnerová), projektu VEGA 1/0738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja (A. Bitušíková, J. Darulová, K. Koštialová) a projektu ÚEt SAV 27/2010 Reflexie holokaustu a  židovská identita (M. Vrzgulová).
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin