Pedagogické vedy


Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Cena s DPH: 12,50 €
Teraz vypredané
Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania

Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania

Lýdia Simanová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Cena s DPH: 5,50 €
Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Dagmar Kováčiková, Simona Sámelová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2016)
Cena s DPH: 4,50 €
Teraz vypredané
Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Cena s DPH: 3,10 €
Teraz vypredané
Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež

Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež

Zuzana Kováčová-Švecová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Cena s DPH: 6,30 €
Teraz vypredané
Materská škola - dieťa, hra, učenie

Materská škola - dieťa, hra, učenie

Zuzana Lynch - Michaela Vargová
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2020)
Cena s DPH: 10,50 €
Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Vlasta Belková
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2020)
Cena s DPH: 8,90 €
Občianske vzdelávanie dospelých

Občianske vzdelávanie dospelých

Michaela Sládkayová
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2019)
Cena s DPH: 3,90 €
Teoretické koncepcie andragogiky

Teoretické koncepcie andragogiky

Martin Schubert
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2017)
Cena s DPH: 6,70 €
Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty

Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty

Pavel Martinka
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (2018)
Cena s DPH: 6,70 €

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin