Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoPedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vlasta Belková, Veronika Vrabcová
Autori z UMBBelková Vlasta, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1876-7
ISSN
Počet strán0
Analýza pregraduálnej prípravy učiteľov na inkluzívne vzdelávanie

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin