Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová
Autori z UMBVančíková Katarína, PaedDr., PhD.; Kosová Beata, prof. PhDr., CSc.; Porubský Štefan, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1278-9
ISSN
Počet strán102
Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy
Teraz vypredané

Monografia Inkluzívne vzdelávanie – dilemy a perspektívy je výstupom riešenia širšie koncipovanej výskumnej úlohy, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu v slovenskom školstve. Vznikla ako prirodzená potreba riešiteľského tímu zadefinovať si sociálne, pedagogické a filozofické východiská inkluzívneho vzdelávania. Má ambíciu motivovať odbornú verejnosť ku kritickému uvažovaniu o koncepte inkluzívneho vzdelávania. Vychádza z presvedčenia autorov o tom, že inkluzívne vzdelávanie je cesta ku skvalitneniu vzdelávacích služieb. Je zároveň výzvou k širšej diskusii, ktorej výsledkom by mal byť systém premyslených krokov zavádzania inkluzívneho vzdelávania do praxe našich škôl.

Monografia Inkluzívne vzdelávanie – dilemy a perspektívy je výstupom riešenia širšie koncipovanej výskumnej úlohy, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu v slovenskom školstve. Vznikla ako prirodzená potreba riešiteľského tímu zadefinovať si sociálne, pedagogické a filozofické východiská inkluzívneho vzdelávania. Má ambíciu motivovať odbornú verejnosť ku kritickému uvažovaniu o koncepte inkluzívneho vzdelávania. Vychádza z presvedčenia autorov o tom, že inkluzívne vzdelávanie je cesta ku skvalitneniu vzdelávacích služieb. Je zároveň výzvou k širšej diskusii, ktorej výsledkom by mal byť systém premyslených krokov zavádzania inkluzívneho vzdelávania do praxe našich škôl.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin