Emocionálna výchova. Ako rozvíjať a poznávať prežívanie detí v škole.

Emocionálna výchova. Ako rozvíjať a poznávať prežívanie detí v škole.
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Doušková, Aneta Jarešová, Bronislava Kasáčová
Autori z UMBDoušková Alena, doc. PaedDr., PhD.; Kasáčová Bronislava, prof. PhDr., CSc.
ISBN978-80-557-1305-2
ISSN
Počet strán123
Vysokoškolská učebnica Emocionálna výchova je prioritne určená pre študentov učiteľských študijných programov s cieľom poskytnúť im základné teoretické východiská súvisiace s problematikou emocionálnej výchovy. Prostredníctvom nej majú študenti možnosť rozšíriť si otvorený systém poznatkov o emocionálnej sfére osobnosti dieťaťa i žiaka, o spôsoboch aplikácie emocionálnej výchovy v materskej aj základnej škole, ako aj o možnostiach diagnostikovania a rozpoznávania javov súvisiacich s prežívaním detí v predškolskom a mladšom školskom veku.
Teraz vypredané

Vysokoškolská učebnica Emocionálna výchova je prioritne určená pre študentov učiteľských študijných programov s cieľom poskytnúť im základné teoretické východiská súvisiace s problematikou emocionálnej výchovy. Prostredníctvom nej majú študenti možnosť rozšíriť si otvorený systém poznatkov o emocionálnej sfére osobnosti dieťaťa i žiaka, o spôsoboch aplikácie emocionálnej výchovy v materskej aj základnej škole, ako aj o možnostiach diagnostikovania a rozpoznávania javov súvisiacich s prežívaním detí v predškolskom a mladšom školskom veku.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin