Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii

Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Oľga Brozmanová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0906-2
ISSN
Počet strán168
Monografia sumarizuje poznatky z oblasti využívania IKT v hudobnej edukácií a ponúka prehľad možnosti ako efektívne s IKT v hudobnej edukácií pracovať. Taktiež prináša výsledky realizovaného výskumu, ktorý sledoval význam IKT v hudobnej edukácií z hľadiska ich potenciálu pre žiaka, ako aj pre učiteľa.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin