Teoreticko-výskumná paradigma grafomotoriky v materskej škole

Teoreticko-výskumná paradigma grafomotoriky v materskej škole
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Blanka Lehotayová, Daniela Valachová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1397-7
ISSN
Počet strán0
Teoreticko-výskumná paradigma grafomotoriky v materskej škole

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin