Slovník etiky a etickej výchovy

Slovník etiky a etickej výchovy
Typ publikácieSlovník
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Anna Klimeková - Katarína Čižmáriková
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0885-0
ISSN
Počet strán75
Slovník predstavuje snahu autoriek o spracovanie terminologického penza z oblasti etiky, morálky a etickej výchovy. Vhodne poslúži najmä študentom odboru etická a občianska výchova, ale i iným odborom, akými sú pedagogika, pedagogická psychológia, andragogika, atď., pretože v ňom nájdu vecne vymedzené termíny, ktoré budú v edukačnom procese, ale i v bežnom živote potrebovať.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin