Bezpečnostné aspekty medzinárodnej migrácie

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej migrácie
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martina Bolečeková
Autori z UMBBolečeková Martina, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1591-9
ISSN
Počet strán104
Otázky spojené s medzinárodnou migráciou získavajú na význame a pozornosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Čoraz častejšie je v súvislosti s migráciou poukazované na rôzne bezpečnostné aspekty, dokonca sa objavujú vážne obavy z nárastu migračných tokov a ich negatívnych dôsledkov. V monografii preto hľadáme odpoveď na otázku, či je označovanie medzinárodnej migrácie ako bezpečnostného rizika, či dokonca bezpečnostnej hrozby, opodstatnené.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin