Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých. Vývojové tendencie a premeny

Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých. Vývojové tendencie a premeny
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Mesárová
Autori z UMBMesárová Eva, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1744-9
ISSN
Počet strán0
Nové, revidované vydanie monografie, bude doplnené o ďalšie kapitoly a obohatené rozšíreným pojednávaním o najnovšom vývoji fantastickej literatúry v Taliansku. Je zjavné, že literárny systém nielen dvadsiateho storočia, no i prvej a druhej dekády dvadsiateho prvého storočia čerpá z fantastiky devätnásteho storočia a následne ju premieňa po tematickej stránke a tiež po stránke sémantických a formálnych postupov. Súčasná literatúra je fascinovaná fenoménmi fantastiky, ako sú nástrahy či osídla rozprávania, klam literatúry (koncepcia fikcie), tajomstvá, či obmedzenia našej schopnosti poznania a taktiež nemožnosť poňatia zložitosti reality prostredníctvom jediného rozprávania. Keďže je pojem fantastická literatúra stále značne problematický a nevyjasnený, doplnené kapitoly sa budú venovať jednotlivým podkategóriám (gotický román, vedecko-fantastická literatúra, horor, fantasy) z hľadiska žánrového rozlíšenia v rámci literárnej kritiky. Monografia tiež ponúkne teoretickú reflexiu fantastiky v talianskej literatúre pre deti a mládež, mladších teenagerov, Young Adult (12–18 rokov) a mladých dospelých New Adult (18 - 30 rokov).

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin