Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých. Vývojové tendencie a premeny

Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých. Vývojové tendencie a premeny
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Mesárová
Autori z UMBMesárová Eva, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1744-9
ISSN
Počet strán0
Monografia pojednáva o najnovšom vývoji fantastickej literatúry v Taliansku a ponúka teoretickú reflexiu fantastiky v talianskej literatúre pre deti a mládež, mladších teenagerov, Young Adult (12–18 rokov) a mladých dospelých New Adult (18 - 30 rokov). Európsky prieskum o čítaní mládeže, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom súťaže Grinzane Cavour na XX. veľtrhu kníh v Paríži, už v roku 2007 ukázal, že mladí ľudia uprednostňujú fantastickú literatúru. Genéza modernej talianskej fantasy a jej prehodnocovanie súvisí s dielami talianskych autorov ako Valerio Evangelisti, Francesco Dimitri, Alan D. Altieri, Mariangela Cerrinová, Luca Tarenzi, Fabiana Redivoová, či Gianluigi Zuddas. Fantastická literatúra, no zvlášť literatúra fantasy je úzko prepojená s dlhou mýtickou históriou, legendami a folklórnym rozprávaním. Vďaka generáciam nových autorov sa táto literatúra v Taliansku naďalej formuje spolu so zmenou pohľadu na spoločnosť. Mnohí súčasní talianski autori publikujú romány tzv. high fantasy (epická fantasy), no prítomný je hlavne fenomén literatúry urban fantasy (mestská fantasy), ktorá predstavuje súčasný ťažko interpretovateľný svet v dobe, kedy vstupuje do dialógu hlavne nejasné slovo sloboda. A talianska urban fantasy, čerpajúca z hlbokých koreňov kultúry, tvorenej starodávnymi božstvami a príšerami, zobrazuje nielen neustály zápas o zachovanie slobody, ale súčasne poukazuje na diverzitu bez akéhokoľvek obmedzenia slobody, čím sa stáva do istej miery aj generačnou výpoveďou (nielen) mladých dospelých.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin