Ako efektívne komunikovať

Ako efektívne komunikovať
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Janka Klincková
Autori z UMBKlincková Janka, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1394-6
ISSN
Počet strán176
pdf Stiahnuť publikáciu
Elektronická vysokoškolská učebnica Ako efektívne komunikovať je koncipovaná ako teoretické a praktické vademecum verbálnej a neverbálnej komunikácie. Obsahuje témy, s ktorými sa stretávame v pracovnej i súkromnej komunikácii. Techniky, postupy, princípy a riešenia sú volené tak, aby boli osožné v komunikácii i v každodenných náročnejších komunikačných situáciách. Niektoré nové, ale frekventované pojmy z teórie komunikácie sú vysvetlené a ich význam sa precizuje v kontexte a na príkladoch. Tabuľky, schémy a grafy v koncíznosti znázorňujú vzťahy a súvislosti medzi pojmami. Úlohy za kapitolami sú určené na samoštúdium. Vybrané tituly sú odkazmi na základnú literatúru.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin