Verbálna manipulácia

Verbálna manipulácia
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Čulenová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0936-9
ISSN
Počet strán216
Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické manipulatívne prostriedky a ich vplyv na ľudí. Keďže jednotlivé menované druhy manipulácie predstavujú samostatnú výskumnú oblasť a navzájom sa značne diferencujú, vybrali sme si techniky a prostriedky realizované jazykom v interpersonálnej manipulácii. Motívom vzniku tohto výskumu bolo dlhodobé pozorovanie manipulatívnych procesov, resp. snáh vo svojom okolí, ale aj v celej spoločnosti.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin