Anatómia žánru – žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O’NEILLA

Anatómia žánru – žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O’NEILLA
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jana Javorčíková
Autori z UMBJavorčíková Jana, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0915-4
ISSN
Počet strán204
Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a literárnych aspektov jeho existencie, metodologických špecifík jeho výskumu a súčasných podôb v konkrétnych divadelných hrách amerického dramatika Eugena Gladstona O’Neilla. Zámerom práce je analyzovať a sumarizovať spôsoby, akými sa maximy žánru „tragédia“ umelecky uskutočňujú v súčasných divadelných hrách (a najmä v hre Cesta dlhého dňa do noci) s ohľadom na spoločenský a hodnotový posun, no pri zachovaní ich základných literárnych parametrov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin