Manažment ľudských zdrojov

Manažment ľudských zdrojov
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lukáš Smerek, Jozef Ďurian
Autori z UMBĎurian Jozef, Ing., PhD.; Smerek Lukáš, Ing.
ISBN978-80-557-1892-7
ISSN
Počet strán294
Založenie a vedenie organizácie nie je ľahká úloha. Akonáhle sa organizácia rozhodne zamestnávať zamestnancov, úlohy a povinnosti pribúdajú. Prácu s ľuďmi na akejkoľvek úrovni môžeme smelo označiť za náročnú, s veľkým množstvom výziev, úskalí a prekvapení. Často si vyžaduje znalosť zákonných predpisov a nariadení, trendov, postupov a viac alebo menej fungujúcich zákonitostí. Ľudia sú však nevyhnutní pre úspech každej organizácie, no ich výkon môže byť pre organizáciu záväzkom alebo aktívom. Podobne, ako každá ľudská činnosť, aj personálna práca, čiže práca s ľuďmi v pracovnom procese prechádzala určitým historickým vývojom. To, čo bolo účinné v minulom storočí, dnes už nestačí. Preto je potrebné neustále držať krok s okolitým svetom a aplikovať do praxe stále nové poznatky a skúsenosti. Skúmanie personálnej práce má na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici viac ako dvadsaťročnú tradíciu, ktorej výsledky sú systaqmaticky spracované v učebnom texte Manažment ľudských zdrojov. Ten svojou štruktúrou kopíruje povinný predmet bakalárskeho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý dlhé roky nesie rovnaký názov. Jeho cieľom je pomôcť budúcim manažérom, spoznať, pochopiť a vedieť prakticky aplikovať jednotlivé procesy manažmentu ľudských zdrojov, bez ktorých sa nezaobíde žiadna organizácia, v ktorej pracujú ľudia. Jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú a vytvárajú logicky usporiadaný sled úkonov, ktoré je potrebné urobiť v personálnej práci často ešte pred tým, ako sa ľudia stanú súčasťou organizácie. Z konceptuálneho hľadiska sa v učebnom texte zámerne prepája teoretické poznanie s praktickými skúsenosťami, úlohami a otázkami na diskusiu a riešenie. Najnovšie tendencie z práce s ľuďmi v domácom i medzinárodnom priestore a príklady dobrej praxe z dávnej i bližšej minulosti sa premietli do obsahu jednotlivých kapitol.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin