Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku

Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľubica Šebová
Autori z UMBŠebová Ľubica, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1280-2
ISSN
Počet strán140
Finančná stabilita podnikov cestovného ruchu je významná z hľadiska dlhodobej prosperity a vyplýva z dosahovania a napĺňania krátkodobých cieľov vo všetkých sférach podnikovej činnosti. Finančná stabilita sa prejavuje vo finančnej situácii. Finančná situácia jednotlivých podnikov sa premieta do výslednej finančnej situácie odvetvia. Vedeckým cieľom práce je objasniť súčasný stav a vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku v rokoch 2001 až 2015 a navrhnúť možnosti zlepšenia finančnej situácie odvetvia. Finančnú situáciu odvetvia skúmame pomocou finančnej analýzy a jej ukazovateľov. Údaje za odvetvie porovnávame s údajmi za hotely a reštaurácie a sledujeme vývoj ukazovateľov v rokoch 2001 až 2015.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin