Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

BEHAVIORÁLNE ASPEKTY KVALITY

BEHAVIORÁLNE ASPEKTY KVALITY
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2022
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Denisa Malá, Martina Minárová, Dana Benčiková
Autori z UMBMinárová Martina, Ing., PhD.; Malá Denisa, Ing., PhD.; Benčiková Dana, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1964-1
ISSN
Počet strán0
Behaviorálna kvalita je súčasťou behaviorálnej ekonómie, ktorá sa odlišuje od klasickej ekonómie najmä tým, že berie do úvahy ľudské správanie. Silná korelácia môže vznikať medzi dosahovaním kvality v podniku a správaním sa zamestnancov, čo robí z iniciatívy na zlepšovanie kvality dôležitý prvok pri vytváraní podnikovej kultúry kvality. Vedeckým cieľom monografie je systematicky a ucelene vymedziť problematiku behaviorálnej kvality a jej implementáciu do kultúry kvality, preskúmať úroveň troch zložiek profilu zamestnancov v oblasti manažérstva kvality v malých a stredných podnikoch na Slovensku a úroveň merania behaviorálnej kvality a ukazovateľov jej merania. V nadväznosti na cieľ, autorky monografie navrhujú metodológiu hodnotenia behaviorálnej zložky profilu zamestnancov v kvalite a využitia kľúčových behaviorálnych ukazovateľov jej hodnotenia. Autorky majú snahu podať komplexný pohľad na predmetnú problematiku a osloviť tak širokú cieľovú skupinu odborníkov, ktorí sa danou témou zaoberajú. Výsledky práce sú určené odbornej verejnosti, ako aj predstaviteľom malých a stredných podnikov, ktorí majú záujem implementovať kultúru kvality ako nástroj rozvoja ich inovačného potenciálu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin