Vlastenecká výchova z hudobného aspektu

Vlastenecká výchova z hudobného aspektu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Dagmar Strmeňová
Autori z UMBStrmeňová Dagmar, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1233-8
ISSN
Počet strán90
Predložená monografia sa zaoberá aplikáciou vlasteneckých prvkov do edukačného procesu, prostredníctvom hudobného umenia. Rozpracúva jednotlivé projekty integrujúce viaceré učebné predmety.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin