Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus

Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Patrizia Prando, Daniela Škutová
Autori z UMBŠušová Prando Patrizia, Dr., PhD.; Škutová Daniela, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0674-0
ISSN
Počet strán136
V monografii sledovali autorky ucelenejší pohľad kreovania slovenského a talianskeho federalizmu. Koncepčne načrtli súradnice tradičného rámca vytvárania slovenského politického myslenia a konceptov federalistických ideí ich tvorcov. Nepochybne, tvorcovia politického myslenia svojimi ideami, koncepciami a projektmi „otvorili okná“ do Európy. V istých konkrétnych bodoch sa stretli, v iných sa diametrálne líšili (najpr. na vzájomnej autorskej osi, tematicky a podobne). Analogické témy (napríklad idea Slovanstva a zjednotenie slovanských kmeňov, resp. národov) riešili Ľ. Štúr a G. Mazzini).

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin