Didaktika odborného výcviku

Didaktika odborného výcviku
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Milan Ďuriš
Autori z UMBĎuriš Milan, prof. PaedDr., CSc.
ISBN978-80-557-0778-5
ISSN
Počet strán166
Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov denného a externého bakalárskeho štúdia, študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy. Pri tvorbe učebných textov sa vychádzalo zo základov všeobecnej didaktiky. V praktických aplikáciách sú texty smerované do vyučovacieho procesu odborného výcviku, ako odborno-praktického predmetu v rámci praktickej prípravy na SOČ.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin