Fuzzy množiny v informatike

Fuzzy množiny v informatike
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alžbeta Michalíková
Autori z UMBMichaliková Alžbeta, RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-1707-4
ISSN
Počet strán0
Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom Aplikovanej informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici. Tiež je určená pre každého, kto sa stretol s pojmami fuzzy množina, resp. fuzzy logika a chcel by sa o týchto pojmoch dozvedieť viac. Snahou autorky bolo napísať text čo najzrozumiteľnejšie čitateľom, ktorí nie vždy majú dobré matematické základy. V texte sa vyskytuje množstvo riešených príkladov, na ktorých je ukázaná myšlienka, prečo niekto uvažoval inak, ako bolo dovtedy zvykom a neskôr sa odvodí presné znenie jednotlivých pojmov, či vzťahov v podobe definícií a viet.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin