Základy geografie mesta

Základy geografie mesta
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Richard Pouš
Autori z UMBPouš Richard, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0626-9
ISSN
Počet strán244
Vysokoškolská učebnica z odboru urbánnej geografie charakterizuje mesto ako časť krajinnej sféry z priestorového a systémového uhla pohľadu. Obsahuje prehľad vývoja geografie mesta, bádateľských prístupov a odbornej literatúry. Analyzuje chápanie základných pojmov urbánnej geografie, hodnotí vývojové, kvalitatívne a kvantitatívne znaky urbanizovanej krajiny a jej súčasné transformačné trendy.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin