Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Roberta Prokešová, Ján Spišiak
Autori z UMBSpišiak Ján, doc. RNDr., DrSc.
ISBN9788055700786
ISSN
Počet strán0
Základom predkladaných vysokoškolských učebných textov sú skriptá Základy všeobecnej geológie doplnené o nové údaje a o učivo z mineralógie a petrológie, aby mohli slúžiť ako komplexné učebné texty pre negeologické kombinácie rôznych študijných odborov. Nová je aj kapitola "Planetárna geológia", kde sme zhrnuli najnovšie poznatky o zložení planét našej slnečnej sústavy.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin