Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jana Jaďuďová a kol.
Autori z UMBTomaškin Ján, Ing., PhD.; Kanianska Radoslava, Ing., PhD.; Marková Iveta, doc. RNDr., PhD.; Hroncová Emília, Ing., PhD.; Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc.; Jaďuďová Jana, RNDr., PhD.; Tomaškinová Judita, RNDr., PhD.; Drímal Marek, Ing., PhD.; Trnkova Katarina
ISBN978-80-557-1027-3
ISSN
Počet strán174
Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana pôdy. Je rozšírená o ekonomické nástroje v oblasti ochrany prírody a krajiny a chemických látok. Každá kapitola je členená na tri hlavné podkapitoly: charakteristiku vybranej zložky životného prostredia, legislatívu v danej oblasti a prehľad ekonomických nástrojov využívaných v Slovenskej republike.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin