Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa, Jela Nociarová, Šimon Budzák, Miroslav Melicherčík
Autori z UMBMelicherčík Miroslav, RNDr., PhD.; Skoršepa Marek, RNDr., PhD.; Budzák Šimon, RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-1691-6
ISSN
Počet strán119
Cieľom týchto učebných textov je naučiť študentov ovládať základnú laboratórnu techniku, zostavovanie a používanie aparatúr, zvládnuť základné metódy delenia a čistenia organických zlúčenín a ich zmesí. Zistiť, respektíve zmerať základné fyzikálne vlastnosti pripravených zlúčenín, ako teploty varu, teploty topenia, index lomu, zistiť niektoré fyzikálnochemické vlastnosti, ako napríklad rozpustnosť v rôznych rozpúšťadlách. Ďalším cieľom týchto učebných textov je priviesť študentov k sledovaniu a štúdiu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami organických zlúčenín, oboznámiť ich so základnými metódami, ktoré vedú k identifikácii, potvrdeniu, či overeniu štruktúry organických zlúčenín.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin