ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie

ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Cirák, Ján - Gandžalová, Daniela
Autori z UMBCirák Ján, doc. JUDr., CSc.; Gandžalová Daniela, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1548-3
ISSN
Počet strán204
Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva, je novou aktualizovanou a inovovanou podobou učebnicou z problematiky rodinného práva. Jej autori pri vypracovaní obsahového textu prihliadali na všetky zmeny, ktoré medzičasom nastali v oblasti rodinného zákonodarstva, a jednak na najnovšie poznatky vedy rodinného práva ako aj na niektoré skúsenosti súdnej praxe. Učebnica obsahuje úvodnú časť, právo manželské a problematiku osvojenia. Publikácia je určená nielen poslucháčom PrF UMB v Banskej Bystrici, ale aj ostatným poslucháčom fakúlt UMB, vrátane širšej odbornej verejnosti, ktorá sa stretáva s problematikou rodinného práva.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin