Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku

Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Juraj Takáč
Autori z UMBTakáč Juraj, JUDr.
ISBN978-80-557-1716-6
ISSN
Počet strán0
Cieľom predmetnej vedeckej monografie je podrobne skúmať zásadu „superficies solo cedit“ a na to nadväzujúci inštitút práva stavby. Vymedziť ich podstatu ako aj význam. Analyzovať ich využívanie na území Slovenskej republiky v minulosti. Zamýšlať sa nad ich praktickým uplatnením, ako aj možnosťou ich opätovného znovuzavedenia do slovenského právneho poriadku. Poukázať na uplatňovanie superficiálnej zásady a inštitútu práva stavby vo vybraných členských krajinách Európskej únie, s osobitným zameraním sa na ich aplikáciu v českom právnom poriadku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin