Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia

Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia
Typ publikácieIné
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Júdová, Elena - Levrinc, Miloš (eds.)
Autori z UMBJúdová Elena, JUDr., PhD.; Levrinc Miloš, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-0961-1
ISSN
Počet strán0
Dňa 10. januára 2015 sa začína uplatňovať nová európska úprava právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, tzv. Brusel I.a. Predkladaná publikácia obsahuje komentáre k zmenám v nariadení, ako i zápis z Okrúhleho stola konaného za účasti predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR, Advokátskej komory, Notárskej komory, Komory súdnych exekútorov, ako i ďalších predstaviteľov advokácie, súdnictva i právnického vzdelávania, konaného k tejto téme na pôde Právnickej fakulty Univerzity M.Bela v Banskej Bystrici vo februári 2015. Súčasťou publikácie je i text nového nariadenia a zoznam rozsudkov Súdneho dvora EÚ k jednotlivým jeho ustanoveniam.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin