Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD

Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ševcová, Katarína
Autori z UMBŠevcová Katarína, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1620-6
ISSN
Počet strán71
Cieľom predloženej vedeckej monografie je predložiť komplexný pohľad na procesný princíp ústnosti, či už z hľadiska jeho pôsobenia v minulosti, jeho vzniku, jeho postavenia v právnom poriadku, a vzťahy k iným procesným princípom. Zamerali sme sa pritom na právnu úpravu u nás v Slovenskej republike ale i v zahraničí a v kontexte európskeho právneho priestoru, nevynechajúc ani systém common law ako vhodnú pôdu na komparáciu. Keďže v posledných rokoch je tento fenomén vnímaný cez možnosti, ktoré prinášajú moderné technológie nevyhli sme sa i tejto oblasti. Zámerom bolo poskytnúť rozmer praktickej aplikácie ústnosti a jej fungovanie v civilnom procese. Titul na CD nosiči.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin