Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie

Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Autori z UMBŠevcová Katarína, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1442-4
ISSN
Počet strán156
Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie. Autorka zdôrazňuje, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širokú oblasť medicínskeho práva. Sústreďujú sa na vymedzenie jeho základných znakov, miesto v systéme nášho právneho poriadku, základné práva a povinnosti jeho subjektov a nakoniec na jednotlivé právne zaujímavé medicínske úkony. Vydanie okrem aktualizácie informácií v nadväznosti na zmeny v právnej úprave je rozšírené o otázky umelého oplodnenia, asistovanej reprodukcie a surogačného materstva.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin